Regulamin konkursu
„Matematyka i Pieniądze 2020”
w ramach projektu
„Młodzieżowe firmy symulacyjne organizują konkurs „Matematyka i Pieniądze 2020” ”

I Podstawowe informacje

1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228.
NIP: 712-01-67-025.
2. Celem konkursu jest:

a. wzrost wiedzy ekonomicznej z zakresu organizacji i zarządzania uczniów szkół podstawowych i średnich,
b. propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych,
c. zmiana nastawienia do nauki ekonomii oraz przedsiębiorczości.

3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i średnich w wieku 13 – 19 lat.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej. W formularzu należy podać następujące dane:

a. Imię i nazwisko
b. Wiek
c. Nazwę oraz adres szkoły.
d. Adres e-mail uczestnika.
e. Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
f. Numer tel. kontaktowego.

7. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

8. Konkurs polega na odpowiedzi na 9 pytań z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w życiu codziennym, zawartych w krótkich filmikach, które będą publikowane w Internecie.

9. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane na kanale YouTube Telewizji AM (https://www.youtube.com/user/TelewizjaAM/) oraz na funage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku (http://www.fb.com/akademiamlodziezowa/) regularnie, codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:

Pytanie 1: 2020-11-02 20:00:00
Pytanie 2: 2020-11-03 20:00:00
Pytanie 3: 2020-11-04 20:00:00
Pytanie 4: 2020-11-05 20:00:00
Pytanie 5: 2020-11-06 20:00:00
Pytanie 6: 2020-11-07 20:00:00
Pytanie 7: 2020-11-08 20:00:00
Pytanie 8: 2020-11-09 20:00:00
Pytanie 9: 2020-11-10 20:00:00

10. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz (linki do formularzy będą znajdować się pod opublikowanymi filmami w opisie). Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 11.11.2020 r. do godz. 23:59.
11. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe, które można wykorzystać w sklepach sieci Empik. Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób.

I miejsce: karty podarunkowe o wartości 700 zł
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł

12. Konkurs wygrywają te osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi na wszystkie 9 pytań
w najkrótszym czasie.
13. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za weryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
14. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 9 pytań. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
15. Nagrody i dyplomy będą wysłane na adres szkoły podany w formularzu zgłoszenia. Osobą przekazującą nagrodę uczniowi będzie jego nauczyciel (opiekun).
16. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 16.11.2020 r. na stronie internetowej konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
17. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

IV Postanowienia końcowe

18. Dane osobowe.

18.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
18.2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię,
nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
18.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.

19. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod
nr tel. 512 440 046.
20. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.